سیاست حریم خصوصی

قوانین و مقررات

۰۱

کلیه فعالیت های سن آرت بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 

۰۲

استفاده کاربران از سن آرت منوط به قبول کلیه شرایط و قوانین این سایت می باشد که آن را مطالعه و به تایید می رساند.

۰۳

چنانچه در آینده در قوانین و مقررات و رویه های سن آرت تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه و صفحه راهنما منتشر و به روز رسانی می شود و کاربران توافق می کنند که استفاده مستمر از سایت به معنی پذیرش این تغییرات احتمالی است.

۰۴

اطلاعات اعضا کاملا محفوظ بوده و فقط برای بهره برداری شما از خدمات وبسایت می باشد؛ هر گونه استفاده از این اطلاعات در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی می باشد.

۰۵

هنرمندان و فروشندگان موظف به رعایت استاندارد های تطابق تصویر و محصول هستند؛ اما با توجه به اینکه دست سازه های هنری تکرار ناپذیر بوده و هیچ دو محصول دست سازی دقیقا مشابه یکدیگر نیستند، عدم تطابق های جزئی اجتناب ناپذیر است.

۰۶

رضایت مشتری از اصول اولیه ی سن آرت است و در راستای وصول این امر، محصولی که به دست مشتری میرسد باید کاملا با مشخصات و اطلاعات درج شده در صفحه ی هنرمند تطابق داشته باشد.
در صورت تائید عدم تطابق محصول با تصویر توسط کارشناسان سن آرت، تولید کننده موظف به پس گرفتن محصول و عودت وجه یا تعویض محصول است.

۰۷

در صورت نیاز به استرداد محصول تحت هر شرایط، هزینه ی حمل و نقل با فروشنده ی محترم می باشد.